INFO

Naša spoločnosť, CeGyS, s.r.o., Centrum Gynekologickej starostlivosti ponúka:

  • Komplexnú starostlivosť o ženy – diagnostiku a liečbu chorôb ženských pohlavných orgánov, starostlivosť o tehotné ženy s fyziologickou, rizikovou i patologickou tehotnosťou, starostlivosť o ženy po liečbe pre nádorového ochorenia rodidiel.

  • Komplexnú starostlivosť o neplodné páry – diagnostiku príčin neplodnosti (sterility), liečbu neplodnosti od hormonálnej liečby až po intrauterinnú insemináciu (IUI), komplexnú prípravu pred odoslaním páru do centra asistovanej reprodukcie.

  • Komplexnú starostlivosť o pacientky s poruchami močenia a panvového dna – diagnostiku príčin inkontinencie (úniku moču) s komplexnou liečbou od rehabilitačnej liečby, cez medikamentóznu až po návrh na operačnú liečbu.

 

  • Ultrazvuk – vykonávanie ultrazvukových (sono) vyšetrení gynekologickým pacientkám, tehotným ženám ako základné skríningové vyšetrenia tak konziliárne vyšetrenia pre iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vykonávanie 3D/4D ultrazvuku. Meranie NT a NB v 11 až 13+6 týždni tehotenstva s výpočtom rizika Downovho syndrómu a iných chromozómových odchýlok podľa metodiky The Fetal Medicine Foundation.

Starostlivosť poskytuje vysokokvalifikovaný personál na moderných prístrojoch podľa aktuálnych poznatkov lekárskej vedy.

Máme online 1 hosťa